Verheyden – Le Nid

Beeld : Low-A

Adres: Verheydenstraat 121 1070 Anderlecht

Bouwheer : Burgerlijke Maatschap ‘Le Nid’ (7 kopers + de SON CLTB)

Architectenbureau : LOW-A

Bouwonderneming : Balcaen & Fils

Partners :

  • Convivence vzw (begeleiding)
  • Woningfonds (hypothecaire kredieten)

Subsidie : 987.575€

Stedenbouwkundig programma:

Het gaat om een renovatie- en verbouwingsprogramma en omvat:

  • 7 appartementen met individuele kelders
  • waarvan 1 voor een persoon met beperkte mobiliteit
  • Gemeenschappelijke ruimtes (ontspanningslokaal, wasserij, afvallokaal)
  • Een semi-openbare tuin als binnenkoer
  • Een polyvalente ruimte
  • Een ruimte voor een vereniging

Kader en financiering

Het project ‘Le Nid’ is  het eerste door de CLTB opgestarte pilootproject. Deze operatie was voorwerp van een casestudy in het kader van de haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om een CLT op te richten in Brussel, in opdracht van het Gewest.

Het gebouw behoorde toe aan de parochie Anderlecht, die bereid was het te verkopen aan CLTB. CLTB kocht eind februari 2013 het gebouw gekocht dankzij een eerste subsidie, toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 20 december 2012, en gekoppeld aan de erkenning van de CLTB. Eén jaar later werd deze pilootoperatie geconsolideerd door een tweede subsidie.

Samenstelling van de projectgroep en bewonersparticipatie bij de voorbereiding

Sinds 2013 zijn voorbereidende vergaderingen en workshops georganiseerd in verband met het project. De bewonersgroep bestaat uit 7 gezinnen die met de CLTB de burgerlijke maatschap ‘Le Nid’ hebben opgericht. Deze maatschap staat in voor de realisatie van het immobilieënproject tot op het moment dat de renovatie voltooid is en de toekomstige mede-eigendom gecreëerd. De bewoners en de CLTB zijn dus gezamenlijke opdrachtgevers.

De film Comme une escargot, gerealiseerd door de Gsara, vertelt het verhaal van de collectieve dynamiek en het traject van de bewoners.

Toekenning van de architectenopdracht        

In april 2014 schreef Le Nid een aanbesteding uit om een architectenbureau aan te wijzen. Van de twaalf kandidaten die op de aanbesteding hebben gereageerd, werd het architectenbureau LOW-A unaniem weerhouden.

Stedenbouwkundige vergunning

In december 2014 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de renovatie van het gebouw. Deze aanvraag betrof de zeven appartementen, de gemeenschapsruimte, de polyvalente zaal en de semi-openbare tuin. De vergunning werd toegekend in november 2015. Na het ontdekken van technische problemen betreffende de nivellering van het grondwater zag men zich genoodzaakt de plannen aan te passen en de toekenning aan te vragen van een stedenbouwkundige wijzigingsvergunning. Deze werd uiteindelijk toegekend in juni 2016.

CLT-verkoopaktes voor de gezinnen:

Na het verkrijgen van de vergunning hebben we de eerste appartementskavels verkocht aan de zeven gezinnen. De verkoop vond plaats op 21 december 2015 in bijzijn van notaris Bertrand Nerincx (studie Actalys).

De verkoop vond plaats vóór de werken om de toekomstige bewonende eigenaars de mogelijkheid te geven zelf de renovatiepremies aan te vragen.

Toekenning van de overheidsopdracht voor werken en werf

De overheidsopdracht voor de werken werd uitgeschreven vanaf juni 2015. De werken gingen van start begin 2016 en zullen eind 2019 afgerond zijn. De werken hebben echter aanzienlijke vertraging opgelopen. De gezinnen konden regelmatig de werf bezoeken, waardoor ze zich een voorstelling konden maken van hun toekomstige appartementen.

Photo : Thomas Dawance (CLTB)

Collectieve tuin

Voor de aanleg van de semi-publieke tuin van Le Nid ontvingen we in 2019 een Bruss-it subsidie, een projectsubsidie in kader van sociale stadsinnovatie.