Tivoli

Photo & montage : Yannick Rihoux (CLTB)

Adres : Tivolistraat, 14 – 1020 Laeken

Bouwheer : CLTB

Architectenbureau : te bepalen

Aannemersbedrijf : te bepalen

Partners :

  • Asbl Convivence / Samenleven (gezinsbegeleiding)

Stedenbouwkundig programma :

  • De bouw van twee panden
  • 22 woningen met 1 à 4 kamers
  • Ondergrondse parkings met kelders

Subsidiebedrag :   1.967.773 €

Projectkader en financiering

Het project maakt deel uit van de Tivoli-site die ingericht zal worden tot nieuwe duurzame wijk.

Sinds 2014 werden tal van werkvergaderingen georganiseerd met CityDev, de ontwikkelaar van de site, en CLTB om te onderzoeken in hoeverre kan samengewerkt worden aan een CLTB-project op de Tivoli-site. De onderhandelingen tussen CLTB en CityDev zijn in juni 2018 nog steeds lopende.

Een subsidieaanvraag werd ingediend bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze werd toegekend in december 2016.

Projectontwikkeling

In overeenstemming met het Tivoli-verkavelingsplan voorziet het project de bouw van twee gebouwen, goed voor 22 woningen met 1 à 4 kamers. 8 ondergrondse parkings met kelders zullen ingericht worden binnen deze twee gebouwen.

We hopen in 2018 de openbare opdracht te kunnen uitschrijven.

Beeld : MSA