Mariemont – L’écluse

Photo : Marc Detiffe (SPRB-DRU)

Adres : Ninoofsesteenweg 38 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Bouwheer : Woningfonds

Architectenbureau: Roose Partners Architects

Bouwonderneming: EDK

Stedenbouwkundig programma:

  • 9 appartementen (1, 2, 3 kamers)

Partners :

  • Convivence, La Rue (begeleiding bewoners)
  • Woningfonds (bouwheer, hypothecaire kredieten)

Projectkader en financiering:

Het project ‘L’écluse’ is het eerste bewoonde CLT project op het Europese continent. Het gaat om 9 koopwoningen, gerealiseerd door het Woningfonds in het kader van het Wijkcontract ‘Heyvaert’ in 2013.

Deze 9 appartementen zijn gelegen in de wijk Oud-Molenbeek op de kruising van de Mariemontkaai en de Ninoofsesteenweg. Ze voldoen aan de lage-energienormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In april 2014 ontving CLTB  een subsidie van het Brussels Gewest om de grond aan te kopen van het Woningfonds en de woningen betaalbaar te maken voor zijn kandidaat kopers. De woningen werden te koop aangeboden aan de leden en toegewezen aan de kandidaten met de meeste anciënniteit.

Verkoopaktes, installatie en inhuldiging:

Omdat we een afgewerkt gebouw konden verwerven bood het project ‘L’écluse’ de mogelijkheid aan de gezinnen snel eigenaar te worden en hun intrek te nemen.

CLTB heeft samengewerkt met het Woningfonds om de verschillende aktes te voltooien: basisaktes, verkoop van het terrein aan de CLTB, verkoop van de gebouwen via opstalrechten, hypothecair krediet.

De officiële inhuldiging van deze allereerste CLTB-woningen vond plaats op 28 september 2015, een memorabele datum in de annalen van CLTB!

Photo : Sophie Ghyselen (CLTB)

Photo : Marc Detiffe (SPRB-DRU)

Begeleiding inzake mede-eigenaarschap:

De vereniging van mede-eigendom ‘L’écluse-Ninove-Mariemont’ werd in feite van kracht op het moment van de ondertekening van de aktes. CLTB, Convivence et de vzw La Rue zetten de begeleiding inzake mede-eigendom verder om de eigenaars voor te bereiden op het autonome beheer van het project en hen te helpen op een zo gezond mogelijke manier hun mede-eigendom te beheren. Daarbij hebben we aandacht voor samenleven, algemeen beheer van de mede-eigendom, energie, budget…

Zo’n jaar na de verhuis werd een eerste evaluatie uitgevoerd via individuele ontmoetingen met de bewoners. Deze evaluatie viel zeer positief uit voor alle aspecten van het project (wijk, diensten, uitrusting, buurt, gebouw, appartementen etc.).

Een huishoudelijk reglement zou bepaalde aspecten nog kunnen verbeteren, zoals het beheer van gemeenschappelijke ruimtes, groepsdynamiek en eventuele verwachtingen inzake de onmiddellijke omgeving van het gebouw.