Liedts

Photo : Sophie Ghyselen (CLTB)

Adres : Liedtsstraat, 27-29 B1030 Schaerbeek

Bouwheer : Aksent (ruwbouw) – nog verder te definiëren

Architectenbureau : Plan A (ruwbouw) – nog verder te definiëren

Renovatiebedrijf : PIT – nog verder te definiëren

Partners :

  • Aksent vzw
  • EVA vzw
  • asbl-vzw Liedtssite

Stedenbouwkundig programma :

Het renovatie- en verbouwingsprogramma voor het gebouw omvat :

  • 4 appartementen voor senioren
  • 2 studio’s voor studenten
  • Een dagcentrum voor senioren
  • De kantoren van de vzw Aksent

Subsidiebedrag :   415.628 €

Projectkader en financiering:

In de praktijk blijkt het heel moeilijk voor bejaarden om passende huisvesting te vinden. Bovendien is het van groot belang dat mensen thuis kunnen blijven wonen zolang hun gezondheidstoestand dit toelaat. In die optiek hebben de CLTB en de vzw EVA jarenlang de mogelijkheid bestudeerd een project te realiseren via een voor dit publiek aangepaste formule.

In 2015 hebben we niet alleen een oplossing gevonden voor het juridische kader van het Liedts-project, maar ook de financiële middelen verkregen om het te realiseren. Dankzij de in december 2015 verkregen CLTB- en intergenerationele subsidies is de operatie immers financieel haalbaar voor het geheel van de partners.

Partnerships :

In partnership met EVA vzw, Aksent vzw en de  l’asbl-vzw Liedtssite, heeft de CLTB een formule gevonden om woningen te creëren die financieel haalbaar zijn voor een doelpubliek dat moet rondkomen een klein pensioen en sociale hulp. Het feit enerzijds dat zowel twee studenten als een dagcentrum in hetzelfde gebouw ondergebracht zijn, en de huisvesting op maat van oudere personen anderzijds bieden senioren de nodige veiligheid en dynamiek om zo lang mogelijk in hun woning en wijk te kunnen blijven wonen.

Werf :

Dit intergenerationeel project, gelegen in de Liedtsstraat te Schaarbeek zal 4 seniorenappartementen en twee studentenstudio’s omvatten. Het zal uitgevoerd worden op de verdiepingen van een dagcentrum voor senioren  (‘Lokaal Dienstencentrum’)  en de kantoren van de vzw Aksent.

De werf van het Liedts-project loopt over twee fases:

  • De algemene ruwbouw en de renovatie van het dagcentrum en de kantoren van Aksent op de eerste en tweede verdieping en in het achtergebouw werden beëindigd eind november 2016.
  • De renovatie van de 6 woningen en de straatgevel moet nog opgestart worden.

Elke seniorenwoning zal toegankelijk zijn per rolstoel en aangepast om er in alle comfort zijn oude dag door te brengen.

Photo : Sophie Ghyselen (CLTB)