Antwerpsesteenweg – Lumière du Nord

Photo & montage : Sophie Ghyselen (CLTB)

Adres : Antwerpsesteenweg 413-417, 1000 Brussel

Opdrachtgever: Woningfonds en Leefmilieu Brussel

Architectenbureau : te bepalen

Bouwonderneming : te bepalen

Partners :

  • Woningfonds (bouwheer, hypothecaire kredieten)
  • CIRE (sociale begeleiding)
  • Brussel Leefmilieu (bouwheer, antenne voor parkwachters

Stedenbouwkundig programma :

Het project ‘Lumière du Nord’ is een intergenerationeel woonproject.

Het bouwproject voor passiefwoningen omvat:

  • 15 appartementen, waarvan 2 aangepastvoor bejaarden / personen met beperkte mobiliteit
  • Een tuin en meerdere gemeenschappelijke ruimtes
  • Een antenne voor de Brusselse parkwachters; de polyvalente zaal zal toegankelijk zijn voor de bewoners buiten de openingsuren van het park

Subsidie : 1.264.500 €

Projectkader en financiering :

Eind december 2014 kreeg CLTB de middelen van het Brussels Gewest om het terrein gelegen op de Antwerpsesteenweg 413-417 te Brussel aan te kopen, in het kader van het duurzaam wijkcontract ‘Masui’.

Twee van de 15 woningen zullen aangepast worden voor de opvang van bejaarden en / of personen met beperkte mobiliteit. Het intergenerationele aspect van dit project kadert in het actieonderzoek ‘Entourage Nord’ (zie brochure) waarin de CLTB en diverse andere partners (EVA vzw, Aksent, VUB, etc.) werken rond woongelegenheid voor senioren.

Naast de woningen bevat het project ook een parkwachtersantenne van Leefmilieu Brussel, achteraan de kavel, die aan het toekomstige Zennepark paalt.

Partnerschap

Photo : Geert De Pauw (CLTB)

Leefmilieu Brussel was op zoek naar een plaats waar het zijn parkwachtersantenne kon inplanten voor het nieuwe park op het oude Zennebed, en CLTB zocht samenwerkingsverbanden met de wijk. Het uiteinde van de kavel, dat weinig geschikt was voor woningbouw, maar aan de moestuinen van het park paalt, bleek dus ideaal om deze antenne in te planten.

De polyvalente zaal van de antenne zal dus bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik tussen de parkbezoekers (activiteiten georganiseerd door parkwachters-animatoren) en de bewoners van de CLTB-woningen (buiten de openingsuren van het park). In dit project zullen het Woningfonds en Brussel Leefmilieu optreden als bouwheren. De gezinsbegeleiding is voor rekening van de vzw CIRE.

Samenstelling van het projectgroep en participatie van de bewoners

Begin 2015 ging CLTB op zoek naar kandidaat kopers en stelde uit de kandidaten een basisgroep samen. CLTB organiseerde daarna met hen architecturale workshops om het programma te verfijnen en een reeks architecturale aanbevelingen te formuleren. De groep koos er voor om wasmachines te delen en een gemeenschappelijke gastenkamer te integreren in het gebouw.

Opmaken van een lastenboek

Het gemengd programma en de aanbevelingen van de projectgroep werden omgezet in een lastenboek dat via een overheidsopdracht. Op basis daarvan kunnen architecten en aannemers een voorstel indienen. Dit lastenboek werd opgemaakt door het Woningfonds en  Brussel Leefmilieu, bouwheren van het project, in nauwe samenwerking met de CLTB. Het werd gepubliceerd in juni 2017. Eind november zullen de offertes binnen zijn en zal de analyse van start gaan.