Wat doen we?

Community Land Trust Brussel (CLTB) ontwikkelt blijvend betaalbare woonprojecten op gedeelde gemeenschapsgronden in Brussel, voor mensen met bescheiden middelen. Vanuit deze woonprojecten bouwt CLTB samen met bewoners en buurtorganisaties aan een rechtvaardige en inclusieve stad. CLTB is dus een sociale vastgoedontwikkelaar die een innovatief en duurzaam antwoord biedt op de wooncrisis.

CLTB past daarvoor een innovatief model toe: het Community Land Trust model. In dit model blijft de grond steeds eigendom van de gemeenschap en worden enkel de woningen verkocht. Deze zijn betaalbaar omdat de eigenaar de grond niet hoeft te betalen. Doorverkoop kan, maar aan een beperkte prijs, zodat de woning voordelig blijft voor verschillende generaties.

Grond “delen” betekent voor CLTB ook gemeenschap bouwen. Kopers zijn nauw betrokken in de ontwikkeling van hun woonproject, mutualiseren waar mogelijk ook andere voorzieningen en proberen samen met lokale organisaties ook in de buurt meerwaarde te brengen, bijvoorbeeld door gemeenschapsinfrastructuur in de CLTB-projecten te integreren. Elke koper-eigenaar wordt lid van de organisatie en beslist vervolgens mee over de toekomst van de CLTB.

CLTB werd in 2010 opgericht door een aantal Brusselse middenveldorganisaties die werken rond de huisvestingsproblematiek. Sinds 2013 ontvangt CLTB steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Anno 2019 staan tweehonderd woningen in de steigers, verspreid over elf projecten in heel het Brussels Gewest.  CLTB bereidt momenteel een schaalvergroting voor en mikt op 1000 woningen in 2013.

In 2017 ontving CLTB de prijs voor de Toekomstige Generaties én de prijs voor de Sociale Economie. in 2019 was CLTB finalist van de European Responsible Housing Awards en won CLTB de grote prijs REVES van het European Platform of Cities & Regions for the Social Economy.