CLTB zoekt een projectleider blijvend betaalbare woningen voor daklozen

Community Land Trust Brussel ontwikkelt betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen via een innovatieve en participatieve aanpak. Onze vereniging wordt erkend en gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om sociale koopwoningen te ontwikkelen via het CLT model. Momenteel zijn negenenveertig woningen bewoond en meer dan 120 andere zijn in aanbouw. Wij zijn de Europese pionier met het Community Land Trust model, dat erin bestaat de grond tot collectief eigendom van de gemeenschap te maken en daarop blijvend betaalbare woningen te bouwen, die op een participatieve manier worden ontwikkeld en beheerd.

Projectleider Blijvend betaalbare woningen voor daklozen
CLTB richt zich nu in de eerste plaats op het produceren van sociale koopwoningen voor gezinnen met een bescheiden inkomen. Samen met andere organisaties zijn we bezig met de oprichting van de vastgoedcoöperatie “Common Ground”. De missie van die coöperatie is om, via het CLT model, ook andere functies dan sociale koopwoningen te produceren. Common Ground zal vooral op zoek gaan naar private investeerders (burgers, impactinvesteerders, ethische investeringsfondsen,…) om dit mogelijk te maken. Op die manier willen we onder andere ruimte voor de sociale economie en betaalbare huurwoningen realiseren. In dit kader willen we ook specifiek aandacht hebben voor het huisvesten van daklozen. Tijdens de Covid-crisis heeft het Brussels Gewest grote inspanningen gedaan om alle daklozen tijdelijk te herbergen. Nu moet er gezorgd worden dat al deze mensen niet terug op straat komen en in een echte woning terecht kunnen. We willen het komende jaar bijdragen aan het creëren van dit aanbod. Daarvoor willen we op korte termijn, via Common Ground, een aantal woningen in het Brussels Gewest opkopen en zo nodig renoveren, om deze dan, in samenwerking met verenigingen uit de sector van de daklozenopvang, te verhuren aan mensen die dakloos waren.

Uw opdracht
Het gaat om een nieuw project, dat u samen met de coördinatie van CLTB en met het bestuur van de nieuwe coöperatie Common Ground, vorm zal kunnen geven. U maakt deel uit van het team van CLTB en kan daar samenwerken met ervaren collega’s. U staat zowel in voor het uitwerken van het algemene beleid van dit project als voor de operationalisering er van. Dit project start voor een experimentele fase van een jaar. We zijn daarom op zoek naar een collega die een jaar lang (9/10 VTE) verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan.- u zal op zoek gaan naar geschikte woningen. U zal onderhandelen met de verkopers over de aankoop van deze woningen en instaan voor de afwikkeling van de verkoop. – U zal de financiële haalbaarheid van de projecten evalueren- U zal zo nodig de renovatie van deze woningen organiseren (opmaken lastenboek, opvolgen bestekken,…) en opvolgen. – u helpt bij het uitwerken van instrumenten en procedures voor de ontwikkeling van dit soort woonprojecten binnen de coöperatieve.  – u zal helpen bij het opzetten van de samenwerkingsverbanden voor de begeleiding en met de relevante overheden en instellingen.  – U volgt de projecten op waarin de coöperatie heeft geïnvesteerd.

Gewenst profiel
– U staat achter de waarden en de visie van onze vereniging en wil deze mee uitdragen.- U hebt een profiel van projectontwikkelaar.
– U hebt ervaring met vastgoedoperaties en hebt een zekere technische kennis – U bent een goede communicator en kunt uw stijl aanpassen aan verschillende doelgroepen.
– U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
– U werkt georganiseerd en kan deadlines respecteren.
– U hebt een grondige kennis van Microsoft Office (Word, Excel, Outlook…).
– U beheerst het Frans goed, kennis van het Nederland is een troef.
– Ervaring met en een netwerk binnen de vastgoedsector in Brussel is een troef.
– Juridische kennis is een pluspunt.
– U bent enthousiast en neemt initiatief.
– U kan onderhandelen

Ons aanbod
– Spannend en zinvol werk in een innovatieve en snelgroeiende sector.- De mogelijkheid om een zinvol project op te bouwen binnen een gemotiveerd team.
– Een contract voor bepaalde tijd van een jaar (9/10 VTE) vanaf begin 2021 (mogelijkheid tot verlenging).- fietsvergoeding of openbaar vervoer abonnementen.
– vergoeding volgens barema PC 319.00

Selectieprocedure
Stuur uw CV en motivatiebrief naar geert.depauw@cltb.be, ten laatste op 20 januari 2021

De geselecteerde kandidaten zullen eind januari worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.