Werkaanbiedingen en stages

Junior Fondsenwerver (halftijds)

Community Land Trust Brussel is een jonge vereniging die betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen ontwikkelt via een innovatieve aanpak. Wij zijn de pioniers van een vastgoedmodel dat een participatieve aanpak integreert in de ontwikkeling van onze woningbouwprojecten.

Onze vereniging wordt erkend en gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om onze activiteiten verder uit te breiden en te diversifiëren, zijn we ook op zoek naar particuliere investeerders en schenkers. Door burgers, bedrijven en organisaties te betrekken bij de financiering van onze activiteiten, willen we de gemeenschap rond ons project versterken. Om deze doelgroepen te bereiken en te overtuigen, willen we een fondsenwervingsbeleid voeren en willen we extra inspanningen leveren voor onze externe communicatie. We zijn daarom op zoek naar een junior fondsenwerver (0,5 VTE) om ons team te versterken.

Uw functie

Een comité, samengesteld uit sympathisanten, een externe expert en de coördinatie stippelt het fondsenwervingsbeleid van CLTB uit.

We zijn op zoek naar een veelzijdige collega om dit beleid uit te voeren en om de relaties met onze schenkers te onderhouden. U wordt daarin bijgestaan door de coördinator, de communicatieverantwoordelijke en de rest van het team.

Uw missie zal zijn om ons project beter bekend te maken en meer mensen te motiveren om ons te steunen.

Fondsenwerving

U bent verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van ons fondsenwervingsbeleid.

– U voert de fondsenwervingsacties uit.

– U ondersteunt de organisatie van evenementen.

– U voert de algemene strategie ten aanzien van de belangrijkste donoren en legaten uit.

– U onderhoudt persoonlijke relaties met grote schenkers en bouwt een vertrouwensrelatie op tussen CLTB en hen.

– U gaat relaties aan met potentiële schenkers, geeft advies op maat en volgt dossiers op.

– Samen met de communicatieverantwoordelijke zorgt u voor de zichtbaarheid van CLTB.

Uw profiel

– U bent jong en enthousiast.

– U staat achter de waarden en de visie van onze vereniging en u wilt deze aan zoveel mogelijk mensen kenbaar maken.

– U hebt een bachelor- of masterdiploma.

– U hebt een uitstekende kennis van het Frans en kan gemakkelijk communiceren in het Nederlands en Engels.

– U hebt een vlotte pen.

– U hebt een grondige kennis van Microsoft Office (Word, Excel, Outlook…).

– U kunt uw stijl aanpassen aan verschillende doelgroepen.

– U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

– U kan aandachtig luisteren en bent empathisch.

– U bent georganiseerd en kan met deadlines omgaan.

– U bent creatief.

– Relevante ervaring in een vergelijkbare positie is een pluspunt.

– Kennis van Photoshop, Indesign en het gebruik van een databasesysteem zijn extra troeven.

Wij bieden :

– Een spannende baan in een innovatieve en snelgroeiende sector.

– De mogelijkheid om een zinvol project op te bouwen binnen een gemotiveerd team.

– Een vast deeltijdcontract (19u/week) vanaf 1 oktober 2020.

– Abonnement openbaar vervoer of vergoeding van fietsverplaatsingen

– Vergoeding: loonschaal PC 319,00

Hoe toe te soliciteren :

Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar geert.depauw@cltb.be voor 18 september 2020 om 12 uur ‘s middags.

Indien u meer informatie wenst: stuur een e-mail naar hetzelfde adres of bel ons op 02/840 61 49. Meer informatie over onze activiteit vindt u op www.cltb.be.

Projectleider nieuwe grond-coöperatie

Community Land Trust Brussel ontwikkelt betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen via een innovatieve en participatieve aanpak.

Onze vereniging wordt erkend en gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om sociale koopwoningen te ontwikkelen via het CLT model. Momenteel zijn negenenveertig woningen bewoond en meer dan 120 andere zijn in aanbouw.

Het Ground Control-project

Naast haar rol als sociale huisvestingsactor wil CLTB de toegang tot betaalbaar vastgoed voor andere functies dan huisvesting ondersteunen: verenigingslokalen, buurtwinkels, kunstenaarsateliers, … In Brussel wordt de toegang tot deze ruimtes steeds moeilijker, zeker voor de sociale economie sector.

Het project “Ground Control” heeft tot doel deze uitdaging op te lossen vanuit een coöperatieve en solidaire dynamiek.

Het project (onder leiding van CLTB, Crédal, Communa, Solidarcité en Hefboom) wil een nieuwe organisatie oprichten die, door beroep te doen op privaat spaargeld, de toegang tot gronden voor de sociale economie vergemakkelijkt en duurzame, toegankelijke ruimten creëert. Daarvoor zal gebruik worden gemaakt van het Community Land Trust (CLT) model. Deze nieuwe speler organisatie wordt zo goed als zeker een coöperatie.

Het CLT-model, dat al goed ontwikkeld is in Brussel voor de woningbouw, bestaat erin de grond tot collectief eigendom van de gemeenschap te maken. Door de kosten van de grond niet door te rekenen in de verkoopprijs van de gebouwen worden deze betaalbaar. Als tegenprestatie zal de koper, wanneer hij op zijn beurt het gebouw wil doorverkopen, dit doen aan een geplafonneerde prijs. Door de meerwaarde op de gebouwen te beperken, garandeert het model de betaalbaarheid van de gebouwde ruimtes op lange termijn.

Dit project start voor een experimentele fase van een jaar. We zijn daarom op zoek naar een collega die een jaar lang (4/5 VTE of 30,4 uur/week) verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan.

Uw functie

– U bent verantwoordelijk voor de oprichting van de coöperatie, rekening houdend met de behoeften van de projectpartners;

– U begeleidt het samenwerkingsverband en coördineert de projectpartners.

– U staat in voor de rendabiliteit van het project

Meer specifiek:

– U gaat op zoek naar begunstigden voor de vastgoedprojecten die de coöperatie heeft ontwikkeld;

– U werkt mee aan het zoeken naar vastgoedprojecten en aan de onderhandeling over prijzen en diensten met de verkopers om het best mogelijke kwaliteitsniveau te bereiken;

– U zoekt naar financieringsbronnen en ontwikkelt een geschikt instrument om spaargeld op te halen;

– U maakt het project bekend en presenteert het aan potentiële investeerders;

– U volgt de projecten op waarin de coöperatie heeft geïnvesteerd.

U werkt ter ondersteuning van een bestaande stuurgroep en uw belangrijkste taken zijn de uitvoering van de daar genomen beslissingen en het onderhouden van de relaties met de investeerders en de partners.  U wordt bijgestaan door de coördinatie, door de persoon die verantwoordelijk is voor de communicatie en door de rest van het team; en u kan beroep doen op de steun van de andere projectpartners.

Uw profiel

– U bent enthousiast en neemt initiatief.

– U staat achter onze waarden en visie van onze vereniging en u wilt ons helpen om die uit te dragen.

– U hebt een profiel van projectontwikkelaar.

– U bent geïnteresseerd in vastgoed en stedelijke kwesties.

– U bent een goede communicator en kunt uw stijl aanpassen aan verschillende doelgroepen.

– U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

– U kan goed luisteren.

– U bent een goede onderhandelaar.

– U werkt georganiseerd en kan deadlines respecteren.

– U hebt een grondige kennis van Microsoft Office (Word, Excel, Outlook…).

– U beheerst het Frans goed, kennis van het Nederland is een troef.

– Ervaring met en een netwerk binnen de vastgoedsector in Brussel is een troef.

– Ervaring met het opzetten van bedrijven is een pluspunt.

– Juridische kennis is een pluspunt.

Wij bieden :

– Spannend werk in een innovatieve en snelgroeiende sector.

– De mogelijkheid om een zinvol project op te bouwen binnen een gemotiveerd team.

– Een contract voor bepaalde tijd van een jaar om 4/5e keer (30,4u/week) vanaf 1 oktober 2020 (mogelijkheid tot verlenging).

– Abonnement openbaar vervoer of fietsvergoeding.

– Vergoeding: loonschaal PC 319,00

Hoe toe te soliciteren :

Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar geert.depauw@cltb.be voor 18 september 2020 om 12 uur ‘s middags.

Indien u meer informatie wenst: stuur een e-mail naar hetzelfde adres of bel ons op 02/840 61 49. Meer informatie over onze activiteit vindt u op www.cltb.be.