Uw huis in goede handen – voor altijd

Community Land Trust Brussel is een stichting van openbaar nut die Brusselaars met een bescheiden inkomen helpt om hun droom te realiseren: een plek waar de kinderen geborgen en veilig kunnen opgroeien, of een plek om waardig oud te worden in een solidaire omgeving. CLTB werkt ook aan structurele oplossingen: gronden voor altijd uit de speculatieve markt halen, en zo de wortels van de wooncrisis aanpakken.

150 woningen staan nu al in de steigers. Daar zijn we in geslaagd dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Dankzij de steun van individuele schenkers, dankzij u, kunnen wij onze slagkracht nog vergroten en onze autonomie verstevigen.

Wilt u uw woning nalaten aan een organisatie die garandeert dat ze voor altijd voor een sociaal en solidair doel zal worden gebruikt? Dan is ze bij ons in goed handen! Voor altijd.

Wij garanderen dat uw woning generatie na generatie een veilige thuis zal zijn voor gezinnen met een laag inkomen, een plek waar de kinderen geborgen kunnen opgroeien, een opstap naar sociale emancipatie, en een schakel in een solidaire gemeenschap.

Door uw huis of uw grond aan ons te schenken

  • Biedt u een toekomst aan vele generaties gezinnen met een laag inkomen
  • Helpt u aan de realisatie van het recht op wonen, ook voor de meest kwetsbaren
  • Wordt uw vastgoed voorgoed uit het speculatief systeem gehaald, het systeem dat de oorzaak is van de wooncrisis en van grote sociale ongelijkheid
  • Draagt u bij aan de ontwikkeling van een solidaire gemeenschap van Brusselaars die mee willen bouwen aan een rechtvaardige stad

Elke schenking van een huis of een grond is een hefboom om onze werking te versterken en onze slagkracht te vergroten, om andere projecten mogelijk te maken.

Op maat

Wat ons uniek maakt?

  • Het is het huis of de grond die u ons schenkt die wij gebruiken om onze doelstellingen te realiseren, niet het geld uit de verkoop ervan.
  • Wij garanderen u dat uw woning altijd een sociaal nut zal dienen, en nooit op de markt zal verkocht worden.
  • Als u bijzondere wensen hebt voor het gebruik van uw woning (bijvoorbeeld dat zij zal bestemd zijn voor daklozen, voor vrouwen, voor mensen met een beperking,…), dan zullen wij daar voor zorgen.

Wil u meer weten hierover? Wil u in een persoonlijk en vertrouwelijk  gesprek de mogelijkheden bespreken? Contacteer Geert De Pauw op 02 840 61 49 of zend een mail: geert.depauw@cltb.be