Ons bestuur

Illustratie : Monica Gallab

vzw

CLTB bestaat uit een Vereniging Zonder Winstoogmerk en een Stichting van Openbaar Nut.

De vereniging zonder winstoogmerk Community Land Trust Brussel staat in voor het dagelijks beheer van de gronden die eigendom zijn van de stichting. De VZW is ook werkgever van het team, dat instaat voor de ontwikkeling en opvolging van woonprojecten, voor de begeleiding van de bewoners en voor de animatie van de beweging.

Voor CLTB is het van belang dat alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn in zijn raad van bestuur. Daarom is die raad evenwichtig samengesteld uit bewoners, omwonenden en mensen uit het middenveld, en vertegenwoordigers van de overheid.

De algemene vergadering kiest de bestuurders van de vzw. De (toekomstige) bewoners of andere gebruikers van CLTB gronden kiezen hun vertegenwoordigers in het bestuur. De vertegenwoordigers van het middenveld worden verkozen door de andere effectieve leden, en de vertegenwoordigers van de overheid ten slotte worden aangeduid door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overheid – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Stéphanie Paulissen
vertegenwoordigt het Kabinet van Minister Gosuin

David Cordonnier
vertegenwoordigt het Kabinet van Minister-President Vervoort

Marc Mahieu
vertegenwoordigt het Kabinet van Minister Vanhengel

Laura Van Eeckhout
vertegenwoordigt Staatssecretaris Debaets

Viviane Scholliers
vertegenwoordigt het Kabinet van Minister Fremault (secretaris)

Bewoners

Tsevi Adomayakpor
projectgroep Le Nid

Aissa Dmam
mede-eigendom L’écluse (penningmeester)

Marie Claire N’Dibu Bakalumana
kandidaat-eigenaar

Massandje Bamba
projectgroep Arc-en-Ciel

Arlette Tshibemba
kandidaat-eigenaar

Maatschappelijk Middenveld

Silvia Rollo Collura
Une Maison en Plus

Sandrine Couturier
Convivence-Samenleven vzw

Maria Elvira Ayalde
Ciré vzw

Pierre Denis
gepensioneerd (voorzitter)

Philippe Voglaire
wijkcomité Jacques Brel

stichting

De CLTB is samengesteld uit een Stichting van Openbaar Nut (SON) en een Vereniging Zonder Winstoogmerk.

De Stichting van Openbaar Nut ‘Community Land Trust – Brussels’ (SON CLTB) koopt terreinen waarop de woningen gebouwd worden. Ze blijft altijd eigenaar van deze terreinen en delegeert het beheer van haar patrimonium aan de vzw CLTB.

Voor CLTB is het van belang dat alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn in zijn raad van bestuur. Daarom is die raad evenwichtig samengesteld uit bewoners, omwonenden en mensen uit het middenveld, en vertegenwoordigers van de overheden.

De coöptatie van de leden van de raad van bestuur van de SON CLTB gebeurt op basis van een kandidatenlijst opgesteld door de algemene vergadering van de vzw CLTB (met uitzondering van de vertegenwoordigers van de gewestelijke overheden, die worden aangeduid door de gewestregering).

Overheid – Brussels Hoofstedelijk Gewest

Stéphanie Paulissen
vertegenwoordigt het Kabinet van Minister Gosuin

Wim Smet
vertegenwoordigt het kabinet van Minister Smet

Viviane Scholliers
vertegenwoordigt het Kabinet van Minister Fremault

Bewoners

Aissa Dmam
mede-eigendom L’écluse

Liliane Mwitende
mede-eigenaar L’écluse

Arlette Tshibemba
kandidaat-eigenaar

Middenveld

Loïc Géronnez
Idea Consult

Pierre Denis
gepensioneerd

Nathalie Denis
Crédal coöperatie