Nieuws

Projecten

Tijdelijk, maar met blijvende impact

Tijdelijke woningen voor daklozen, lokalen voor een jeugdbeweging, een plek om paddenstoelen te kweken en daar nieuwe toepassingen voor te zoeken, een werkplaats waar oude voorwerpen een nieuw leven krijgen, een lokaal waar vrouwen uit de buurt samen kunnen praten over de opvoeding van hun kinderen, en een plek waar leden van CLTB mekaar kunnen ontmoeten.

Mocht je een paar maanden geleden de oude loodsen in de Pastoor Cuylitsstraat in Anderlecht hebben bezocht, zou je je moeilijk hebben kunnen read more

lees meer

Community

Een nieuwe visie op grondeigendom

Op 30 januari organiseerde de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen een colloquium onder de titel “Van wie is Brussel?”. Experts en praktijkmensen lichtten toe hoe internationale investeerders van woningen meer en meer speculatieve koopwaar maken, wat desastreuze gevolgen heeft voor het recht op wonen in steden over de hele wereld. Ze gingen ook op zoek naar alternatieven. Geert De Pauw, coördinator van CLT Brussel, ging bij deze gelegenheid dieper in op de visie op grondeigendom die read more

lees meer

Kom in actie

4WINGS Foundation steunt CLTB

De 4WINGS Foundation is een jonge stichting van openbaar nut die zich tot doel stelt om de kansarmoede in België te bestrijden. Als venture philantropist en impact investeerder steunt de stichting projecten die actief zijn op het vlak van huisvesting, technologische vorming en gezondheid via voeding en sport.

Vanaf dit jaar kunnen wij met CLTB rekenen op belangrijke financiële steun van de 4WINGS Foundation. Die steun zal ons in staat stellen om onze communicatie en fondsenwerving te professionaliseren, read more

lees meermeer nieuws