Nieuws

Community

Een nieuwe visie op grondeigendom

Op 30 januari organiseerde de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen een colloquium onder de titel “Van wie is Brussel?”. Experts en praktijkmensen lichtten toe hoe internationale investeerders van woningen meer en meer speculatieve koopwaar maken, wat desastreuze gevolgen heeft voor het recht op wonen in steden over de hele wereld. Ze gingen ook op zoek naar alternatieven. Geert De Pauw, coördinator van CLT Brussel, ging bij deze gelegenheid dieper in op de visie op grondeigendom die read more

lees meer

Kom in actie

4WINGS Foundation steunt CLTB

De 4WINGS Foundation is een jonge stichting van openbaar nut die zich tot doel stelt om de kansarmoede in België te bestrijden. Als venture philantropist en impact investeerder steunt de stichting projecten die actief zijn op het vlak van huisvesting, technologische vorming en gezondheid via voeding en sport.

Vanaf dit jaar kunnen wij met CLTB rekenen op belangrijke financiële steun van de 4WINGS Foundation. Die steun zal ons in staat stellen om onze communicatie en fondsenwerving te professionaliseren, read more

lees meer

Community

“Mijn engagement in CLTB hielp mij om mijn leven een nieuwe wending te geven”

Arlette van Jette

“Ik heb geluk. Samen met mijn man woon ik in een mooi, nieuw, appartement dat ik huur van de gemeente Jette. Het is een ruime, energiezuinige woning, en het maakt deel uit van een intergenerationeel project met transitwoningen van het OCMW van Jette. De huurprijs is heel redelijk. Meer dan de woning zelf hou ik van de gemeente waar ik woon: Jette! Ik kan niet precies onder woorden brengen wat ik er zo geweldig aan vind. Het is een dorp in de stad, een dorp waarvan de warme read more

lees meermeer nieuws