Nieuws

Europees netwerk

Community Land Trust met een Italiaans accent

Het Brusselse CLT experiment blijft andere groepen inspireren, ook buiten België. Nadat enkele maanden geleden de Franse CLT boven de doopvont werd gehouden volgen nu ook de Italianen. Vorig jaar organiseerden we in Gent en Brussel twee Europese ontmoetingsdagen. Enkele Italiaanse architecten waren daarop aanwezig en keerden naar huis terug met de sterke wil om te onderzoeken op welke manier ze het concept bij hen konden toepassen. Daar zijn ze de afgelopen maanden, samen met de mensen van read more

lees meer

CLTB

Memorandum Community Land Trust Brussel

CLTB schreef een memorandum met haar verlanglijstje voor de nieuwe regering.

Memorandum Community Land Trust Brussel

In heel België en sinds kort ook in verschillende buurlanden wordt de Brusselse Community Land Trust gezien als een belangrijke innovatie op het vlak van wonen, gemeenschapsvorming en grondbeleid. De huidige belangstelling kon er enkel komen omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het aangedurfd heeft om deze vernieuwing kansen te geven en actief heeft geholpen bij het ontwikkelen read more

lees meer

CLTB

Brussels Gewest selectioneert CLTB voor Mayors Challenge

De Amerikaanse Bloomberg Foundation looft een prestigieuze prijs uit voor steden die gedurfde ideeën uitwerken om oplossingen te bieden voor problemen waar hun stad mee te maken krijgt. Aan de prijs is niet alleen prestige verbonden. De winnende stad ontvangt een bedrag van 5 miljoen euro om haar project uit te werken.
Het Brussels Gewest selecteerde de CLT als project voor deze prijs. 155 steden uit 28 Europese landen dienden een project read more

lees meer

Media en publicaties

Jaarverslag 2013

2013 was een belangrijk jaar voor CLTB. In de eerste pilotprojecten werden grote stappen gezet, nieuwe projecten werden gelanceerd, we werden opgenomen in de huisvestingscode en in de Alliantie Wonen, en nog veel meer. Lees er alles over in ons jaarverslag.

lees meermeer nieuws