Nieuws

Media en publicaties

Geert Van Istendael vertelt de geschiedenis van de CLT

De Community Land Trust beweging wortelt in een lange traditie van strijd voor sociale gelijkheid en emancipatie. John Davis schreef de geschiedenis van de beweging en maakte er een online presentatie van. CLT Brussel vertaalde die naar het Nederlands en vond Geert Van Istendael bereid om het verhaal te vertellen. Het resultaat zijn vier boeiende presentaties waarin historische figuren als Ghandi en Martin Luther King de revue passeren, maar ook nonnen met kettingzagen, read more

lees meer

Netwerk

De Stad Rijsel op bezoek in Brussel

Op maandag 13 oktober bracht een dertigkoppige delegatie uit Rijsel, samengesteld uit politieke verantwoordelijken, ambtenaren, notarissen, juristen, directeurs van huisvestingsmaatschappijen en grondbeheerders ons een bezoek om een ganse dag lang kennis te maken met ons Brusselse CLT-model en om te bestuderen of dit ook bij hen kan worden toegepast. Het werd een verrijkende bijeenkomst en iedereen ging met een positief gevoel naar huis!

In de parkeergarage en de collectieve moestuin van « read more

lees meer

aanbesteding

Een architect voor de gezinnen van Le Nid

Er werden in september beslissende stappen genomen betreffende het CLT pilootproject «Le Nid», Verheydenstraat 121 in Anderlecht. De openbare aanbesteding, georganiseerd door de burgerlijke maatschap «Le Nid» (bestaande uit zeven gezinnen en de Stichting van Algemeen Nut CLTB) komt nu stilaan in een eindfase.

Op 25 augustus dienden de vijf geselecteerde architectenbureaus een offerte in. Het ging om volgende studiebureaus : Arcanne, Ariade, Low-A, TRA en AAC. Sinds deze datum hebben Dorothée, read more

lees meermeer nieuws