Community

De bewoners van de woningen op onze grond, de verenigingen waar we mee samenwerken, onze sympathisanten, onze bestuurders, ons team en onze vrijwilligers, de gezinnen die actief zijn in een van onze projectgroepen of wachten tot ze deel kunnen uitmaken van zo’n groep: Allen samen vormen ze de CLTB gemeenschap. Allen samen vormen ze de basis van onze werking en geven ze er op een of andere manier vorm aan. Het is een grote en diverse groep. We investeren er dagelijks in om van deze groep een gemeenschap van te maken.

Vormingen

Een vierhonderdtal gezinnen staat op onze wachtlijst, in de hoop ooit een CLT woning te kunnen kopen. Voor de meesten van hen zal dat, jammer genoeg, nog jaren duren. Hoe die wachttijd zo zinvol mogelijk invullen? Een van de antwoorden daarop zijn vormingen. Samen met onze partnerorganisaties organiseren we regelmatig vormingen die er op gericht zijn de huidige woonsituatie van onze leden te verbeteren. We hebben het dan over rechten en plichten van huurders, onderhoud van de woning, zuinig energieverbruik. We moedigen onze kandidaat-kopers ook aan om een spaarcyclus te volgen, waar sparen, vormingen en uitwisseling samengaan. Zo worden onze kandidaat-kopers voorbereid op de aankoop van hun woning.

Onze ledenwerking

De capaciteiten van al die leden, of het nu kandidaat-kopers zijn of sympathisanten, vormen een enorm, slapend potentieel. Daarom zetten we verbindende activiteiten op, vertrekkend vanuit deze capaciteiten: fietslessen, het Bazarfestival, een maandelijkse rommelmarkt nabij een van onze bouwwerven, activiteiten die de culturele diversiteit van onze leden in de verf zetten, een loopgroepje. In de toekomst willen we dit verder uitbouwen, onder andere door panden en gronden waarvan we eigenaar zijn en die wachten op de start van de bouwwerken, te gaan gebruiken voor ledenactiviteiten.

Dit alles doen we in het kader van het Actieonderzoek “Citizendev”, waarbij we samen met Eva VZW, Bral en de universiteiten ULB en UCL op zoek gaan naar het potentieel van de Assed Based Community Development (ABCD) methode voor Brussel, binnen het kader van een project van Innoviris.

>> Wil je meer weten over onze ledenwerking? Heb je ideeën? Wil je meedoen? Contacteer Anne-Laure Wibrin.

De gemeenschap bestuurt de vereniging

Photo : Rogerio Da Cruz

In onze raad van bestuur bepalen eigenaars, kandidaat-kopers, buren, verenigingen en vertegenwoordigers van het Brussels Gewest samen de toekomst van CLTB. In de projectgroepen geven de toekomstige bewoners mee richting aan de woonprojecten. Eens de woningen klaar zijn en de bewoners geïnstalleerd, worden zij verantwoordelijk voor het beheer ervan.
De kroon op onze gemeenschapswerking is onze jaarlijkse algemene vergadering. Elk jaar komen meer dan honderd leden samen om te leren wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en mee na te denken over hoe het verder moet.

>> Wil je lid worden en meewerken aan onze activiteiten? Schrijf je dan hier online in.