Eerste ontmoeting Calico-project

Calico is een intergenerationeel woonproject met aandacht voor onderlinge hulp, zorg, gender en de verschillende levenscycli. Het woonproject bevindt zich in Vorst en is momenteel in constructie. In de zomer van 2021 zal het het woonproject klaar zijn.

Op zondag 15 december kwam de toekomstige bewonersgroep samengesteld door de drie partnerverenigingen (CLTB, Angela D., Pass-Ages) voor het eerst samen. Klein en groot stelde zich aan elkaar voor en ontdekten de collectieve ruimtes en voorzieningen read more

lees meer

Community

CLTB ontvangt grote prijs REVES

De REVES-prijs beloont innovatieve partnerschappen tussen politieke besluitvormers, overheden en de sociale economie die samen nieuwe economische modellen ontwikkelen. Die innoverende acties zijn gestoeld op solidariteit, participatie en emancipatie van mensen. Met deze prijs beogen de juryleden zichtbaarheid te geven op Europees niveau met deze initiatieven en hun potentieel. Ze stellen dus nieuwe acties voor aan Europese beleidsmakers.  CLTB kreeg de grote prijs voor zijn innovatieve samenwerking read more

lees meer

 

Brussels gewest wil zijn steun aan CLTB versterken

De nieuwe Brusselse regering maakt van de wooncrisis een prioriteit. Een van de maatregelen die in het bestuursakkoord zijn opgenomen is de verdere ondersteuning van CLTB. Dat zal onder andere gebeuren via een structurele erkenning van onze organisatie. Dat betekent dat we de komende jaren opnieuw de middelen zullen krijgen om betaalbare woonprojecten te ontwikkelen en het ritme van onze productie nog op te drijven.

lees meer