Voor de oprichting van een Gewestelijke Transitieraad

De corona-crisis legt de systeemfouten van onze samenleving bloot, ook in ons Brussels Gewest. De verzwakte openbare diensten hebben niet de middelen om de pandemie het hoofd te bieden. We slagen er niet in ons verzorgend personeel goed uit te rusten of degelijk onze ouderen te verzorgen. De maatschappelijke ongelijkheid komt nu schrijnend aan het licht, wanneer we met het lot van daklozen en slecht behuisde burgers geconfronteerd worden. Onze afhankelijkheid van geglobaliseerde productieketens zorgt er voor dat we niet in staat zijn om de nodige tests, maskers en medicijnen te produceren. Ons gewest is afhankelijk en kwetsbaar.  

Samen met een hele reeks andere terrreinwerkers van de transitie nam CLTB het initiatief om een open brief te schrijven om de oprichting van een Gewestelijke Transitieraad te vragen. De volledige open brief en een link naar onze petitie vind je op deze website: https://nl.crt-gtr.be/

Email This Page