Algemene Vergadering 2020

Wegens omstandigheden wordt de Algemene Vergadering van zaterdag 21 maart GEANNULEERD. De effectieve leden (leden met stemrecht) zullen een uitnodiging ontvangen voor de statutaire Algemene Vergadering, die wordt uitgesteld.

Naar aanleiding van de Coronavirus epidemie, en in overeenstemming met de federale maatregelen, zal de Algemene Vergadering van CLTB, die gepland is voor 21 maart, niet plaatsvinden.
Onze Algemene Vergadering brengt elk jaar alle CLTB-leden samen in een gezellige sfeer en biedt, naast de formele aspecten, een forum voor collectieve reflectie.

Gezien de bijzondere situatie met betrekking tot het virus stellen wij voor om de Algemene Vergadering bij wijze van uitzondering te beperken tot het formele gedeelte, gepland op een andere datum. Alle effectieve leden, die stemrecht hebben, zullen een uitnodiging ontvangen.
Voor steunende leden worden later andere collectieve momenten georganiseerd, tussen september en december: inhuldiging van onze projecten in de Verheydenstraat in Anderlecht en de Vandenpeereboomstraat in Molenbeek, het internationale colloquium over CLT.

We hopen dat u deze beslissing begrijpt en dat het u niet te veel ongemak zal bezorgen.

Statutaire Algemene Vergadering en stemrecht?
Op de Algemene Vergadering stemmen de effectieve leden om het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting goed te keuren, om nieuwe bestuurders voor de Raad van Bestuur te verkiezen …

DOCUMENTEN VOOR DE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
Volmacht (bij afwezigheid – voor effectieve leden)
Verslag van de Algemene Vergadering 2019
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Begroting 2020
Verkiezing nieuwe bestuurders

Lidgeld?
Kandidaat-eigenaars dienen geen lidgeld te betalen.
Voor andere leden, indien u uw lidgeld voor 2020 nog niet hebt betaald, gelieve €10 te storten op het rekeningnummer van CLTB (u kunt ook ter plaatste de dag zelf betalen).
IBAN: BE83 5230 8043 6115 – BIC: TRIOBEBB – mededeling «lidgeld + uw naam»

Email This Page