CLTB ontvangt grote prijs REVES

De REVES-prijs beloont innovatieve partnerschappen tussen politieke besluitvormers, overheden en de sociale economie die samen nieuwe economische modellen ontwikkelen. Die innoverende acties zijn gestoeld op solidariteit, participatie en emancipatie van mensen. Met deze prijs beogen de juryleden zichtbaarheid te geven op Europees niveau met deze initiatieven en hun potentieel. Ze stellen dus nieuwe acties voor aan Europese beleidsmakers.  CLTB kreeg de grote prijs voor zijn innovatieve samenwerking met het Brussels hoofdstedelijk gewest.

De jury voor de prijs betond uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Sociale Economie Europa, het Comité van de Regio’s, de Internationale Arbeidsorganisaties, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het transnationale ESF-netwerk, en het LEED-programma van de OESO.

Email This Page