Open brief politieke leiders Londen, Rijsel, Gent en de Brusselse regio

PERSBERICHT
8 mei 2019

In stedelijke centra swingen de woningprijzen steeds meer de pan uit. De stad is niet langer betaalbaar, met name voor mensen met een beperkt inkomen. In een gezamenlijke open brief erkennen de overheden van Londen, Rijsel, Brussel en Gent de problematiek en engageren zij zich om Community Land Trusts in hun stad te ondersteunen als een mogelijke oplossing. Ze namen dit initiatief in het kader van een conferentie op vrijdag 10 mei in het Stadhuis van Londen waar beleidsmakers en politici van verschillende overheden in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de Community Land Trust-beweging in Europa.  

Community Land Trusts ontstonden zo’n 30 jaar geleden vanuit de burgerrechtenbeweging in de VS om blijvend betaalbare koopwoningen te ontwikkelen. In het uniek model dat ze uitwerkten worden de woningen verkocht zonder de grond waarop ze zich bevinden. Dat maakt de woningen meteen een stuk goedkoper. De grond zelf wordt aangekocht via subsidies, schenkingen of burgerinvesteringen en blijft dus collectief eigendom van de gemeenschap. Eigenaars kunnen hun woningen later doorverkopen, maar slechts aan een beperkte verkoopprijs. Zo blijven de woningen betaalbaar generatie na generatie. Een laatste aspect is een uitgesproken participatieve en gemeenschapsgerichte aanpak. Toekomstige kopers zijn nauw betrokken in de ontwikkeling van hun woonproject en bouwen mee aan gemeenschap in de buurt, bijvoorbeeld door buurtinfrastructuur in hun project te integreren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt de Community Land Trust in Brussel sinds 2012 en wil zijn engagement in de toekomst versterken. Minister-President Rudi Vervoort: “Brussel heeft nood aan meer betaalbare woningen. Ik geloof er sterk in dat het model van de Community Land Trust hier mee een oplossing kan bieden. Wat ik als beleidsmaker uniek vind aan het model is de blijvende betaalbaarheid van de koopwoningen. Onze subsidies voor gronden bedienen dus meerdere generaties. Ook bijzonder is de betrokkenheid van de kopers die actief mee aan de buurt bouwen.”

In 2011 richtten mensen actief in de sociale (huisvestings)sector en de “commons”-beweging in Brussel de Community Land Trust Brussel (CLTB) op. Inmiddels groeide CLTB uit tot éen van de pioniers van de beweging in Europa. 158 CLTB-woningen zijn inmiddels bewoond of staan in de steigers op 11 verschillende locaties in Brussel. “We staan op een scharniermoment in onze ontwikkeling”, geeft CLTB-coördinator Geert De Pauw aan. “We zijn klaar om onze productiecapaciteit van woningen en buurtinfrastructuur op te drijven, en werken onder andere aan nieuwe financieringsmechanismes, om op die manier als niet-speculatieve vastgoedontwikkelaars nog meer mensen aan een woning te kunnen helpen.”

Lees de brief hier.

Email This Page