Nieuws

 

Brussels gewest wil zijn steun aan CLTB versterken

De nieuwe Brusselse regering maakt van de wooncrisis een prioriteit. Een van de maatregelen die in het bestuursakkoord zijn opgenomen is de verdere ondersteuning van CLTB. Dat zal onder andere gebeuren via een structurele erkenning van onze organisatie. Dat betekent dat we de komende jaren opnieuw de middelen zullen krijgen om betaalbare woonprojecten te ontwikkelen en het ritme van onze productie nog op te drijven.

lees meer

 

PTArchitecten aangesteld als architect Transvaal

PTArchitecten werd via een participatief traject waar naast het team van de Brusselse Bouwmeester ook leden en (toekomstige) bewoners aan deelnamen aangeduid als winnaar van een architectuurwedstrijd. Transvaal bestaat uit 15 woningen, een gemeenschappelijke tuin en een polyvalente zaal voor Fefa, een organisatie die op de ontplooiing, integratie en samenhang van jongeren werkt via sportbeoefening. P


lees meer

Community

CLTB ontvangt grote prijs REVES

De REVES-prijs beloont innovatieve partnerschappen tussen politieke besluitvormers, overheden en de sociale economie die samen nieuwe economische modellen ontwikkelen. Die innoverende acties zijn gestoeld op solidariteit, participatie en emancipatie van mensen. Met deze prijs beogen de juryleden zichtbaarheid te geven op Europees niveau met deze initiatieven en hun potentieel. Ze stellen dus nieuwe acties voor aan Europese beleidsmakers.  CLTB kreeg de grote prijs voor zijn innovatieve samenwerking read more

lees meermeer nieuws