Nieuws

Community

CLTB ontvangt grote prijs REVES

De REVES-prijs beloont innovatieve partnerschappen tussen politieke besluitvormers, overheden en de sociale economie die samen nieuwe economische modellen ontwikkelen. Die innoverende acties zijn gestoeld op solidariteit, participatie en emancipatie van mensen. Met deze prijs beogen de juryleden zichtbaarheid te geven op Europees niveau met deze initiatieven en hun potentieel. Ze stellen dus nieuwe acties voor aan Europese beleidsmakers.  CLTB kreeg de grote prijs voor zijn innovatieve samenwerking read more

lees meer

 

Open brief politieke leiders Londen, Rijsel, Gent en de Brusselse regio

PERSBERICHT
8 mei 2019

In stedelijke centra swingen de woningprijzen steeds meer de pan uit. De stad is niet langer betaalbaar, met name voor mensen met een beperkt inkomen. In een gezamenlijke open brief erkennen de overheden van Londen, Rijsel, Brussel en Gent de problematiek en engageren zij zich om Community Land Trusts in hun stad te ondersteunen als een mogelijke oplossing. Ze namen dit initiatief in het kader van een conferentie read more

lees meermeer nieuws